Klimatsmart teknik i köket minskar matsvinn

Klimatsmart-teknik-i-koket

Matsvinn påverkar både samhällsekonomin men framförallt miljön negativt. Naturvårdsverket rapporterar att mängden matavfall i Sverige uppkommer till omkring 1,3 miljoner ton per år och produktionen av den mat som slängs motsvarar cirka tre procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Undersökningar visar att de svenska hushållen står för den absolut största delen, cirka 26 kilo […]

Studenter renar vatten från antibiotika

Studenter-renar-vatten-fran-antibiotika

Trots den reningsprocess som avloppsvatten genomgår innan det når hav och sjöar innehåller vattnet rester av läkemedel och antibiotika vilket påverkar det marina ekosystemet mycket negativt. En grupp studenter från KTH, Karolinska institutet och Konstfack har nu tagit fram en metod för vattenrening för att rensa avloppsvatten från antibiotika. Reningsmetoden kallas Biotic Blue och utgår […]

Ingenjörer räddar världen med miljöteknik

ingenjorer-raddar-varlden-med-miljoteknik

Klimatmötet i Paris 2015 blev vändpunkten då hela klimatfrågan vände från ett problem till en möjlighet. En stor anledning var förstås att solceller redan 2015 var 80% billigare än på Köpenhamnsmötet 2009, men underförstått är det alltså forskarna och ingenjörerna som banat vägen för framgångarna som röjdes 2015 i Paris. Detta menar Svante Axelsson, nationella […]

Vågkraft – Mer energi än sol och vind

vagkraft-mer-energi-an-sol-och-vind

Havsvågor är inte helt lätt att tämja, men det finns en oerhörd kraft i dom. En kraft man länge försökt utnyttja men som man ännu inte lyckats med fullt ut, då själva styrkan i kraften är en av utmaningarna. En av fördelarna med vågkraft är att den har mycket högre energitäthet jämfört med vind och […]