Går det att testa kulturell matchning?

Olika typer av psykometriska tester har blivit allt vanligare att använda vid rekrytering. Förr användes dessa tester nästan uteslutande när man rekryterade till ledande positioner men de senaste 5-10 åren har det blivit allt vanligare att använda tester även på specialister, tjänstemän och arbetare. Testen används ofta för att verifiera att det man upplevt i […]

Hur länge ska man spara dokumenten?

hur-lange-ska-man-spara-dokument-gdpr

Dags att börja rensa i röran och dokumenten på jobbet? Men vad gäller egentligen för att spara olika dokument? Det finns ett antal olika regler och lagar att förhålla sig till gällande detta och vi försöker reda ut det viktigaste. Anställningsavtal Två år efter att anställningen har upphört kan anställningsavtal gallras. Dock måste företaget dokumentera […]

AI kommer förändra arbetssätt

Ett ämne som dominerar rubrikerna i nästan alla branscher är Artificiell Intelligens (AI). I några branscher har dock vissa människor varit lite mer oroliga för vilka effekter det kan ha på deras arbetsuppgifter. En stor orsak till att tvivel har uppkommit är att många människor inte har tillräcklig med kunskap om AI och dess användningsområden. […]

Hur länge ska man spara dokumenten?

hur-lange-ska-man-spara-dokument-gdpr

Dags att börja rensa i röran och dokumenten på jobbet. Det finns ett antal olika regler och lagar att förhålla sig till när det kommer till detta. Många undrar säkert vad det är som gäller för att spara olika dokument? Eftersom vår tidigare artikel om detta blev så populär har vi nu uppdaterat denna efter […]

Spelplanen ändras med GDPR

spelplanen-andras-med-gdpr

25 maj 2018 börjar nya lagen GDPR gälla i hela EU. Denna lag ersätter Personuppgiftslagen och förbättrar integritetsskyddet för individen. Men vad innebär denna lag för alla företag, och vad behöver du tänka på?

Åk Snowboard som friskvård

ak-snowboard-som-friskvard

Nu har skatteverket öppnat upp för möjligheten att erbjuda nya former av friskvård till företagets personal. Läs mer om dina möjligheter.

Lönekartläggning obligatorisk

Nu blir det obligatoriskt med lönekartläggning varje år för alla arbetsgivare med mer än 10 anställda. Kraven ökar även på arbetsgivaren för att aktivt arbeta med åtgärder för att undvika diskriminering.

Visselblåsare ska stärkas

Särkilt skydd föreslås för de arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen

Julgåva och julbord, vad gäller?

I Sverige har vi en tradition med julgåvor både till anställda och kunder. Dessutom brukar vi passa på att avnjuta julbord både med kunder och anställda. Men vad gäller egentligen kring dessa?