Bilindustrins mest udda patent

Bilindustrins mest udda patent

Bilindustrin har generellt varit mycket bra på att implementera ny teknik. Men även en del mindre lyckade idéer och udda patent har uppkommit genom åren.

Koldioxid från atmosfären blir till nytta för öltillverkning

Är det inte härlig när tekniken utvecklas till att göra nytta för både klimatet och öltillverkningen, samtidigt? Det handlar om en grupp forskare som tagit fasta på en metod för infångning av koldioxid för att göra nytta i dubbel bemärkelse. En grupp forskare vid det australiensiska forskningsinstitutet Csiro har tagit fasta på en metod som […]

Klimatsmart teknik i köket minskar matsvinn

Klimatsmart-teknik-i-koket

Matsvinn påverkar både samhällsekonomin men framförallt miljön negativt. Naturvårdsverket rapporterar att mängden matavfall i Sverige uppkommer till omkring 1,3 miljoner ton per år och produktionen av den mat som slängs motsvarar cirka tre procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Undersökningar visar att de svenska hushållen står för den absolut största delen, cirka 26 kilo […]

Smart-tröjan förhindrar belastningsskador

smart-trojan-forhindrar-belastningsskador

Belastningsskador är efter psykiska besvär den vanligaste orsaken till arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Särskilt vanligt är det bland arbetare i tung industri, livsmedelsindustrin samt bland vårdpersonal. Mikael Forsman, professor i ergonomi på KTH och Karolinska institutet, har ägnat stor del av sin forskning åt att använda teknik inom ergonomi. Han har nu utvecklat en tröja som hjälper […]

Studenter renar vatten från antibiotika

Studenter-renar-vatten-fran-antibiotika

Trots den reningsprocess som avloppsvatten genomgår innan det når hav och sjöar innehåller vattnet rester av läkemedel och antibiotika vilket påverkar det marina ekosystemet mycket negativt. En grupp studenter från KTH, Karolinska institutet och Konstfack har nu tagit fram en metod för vattenrening för att rensa avloppsvatten från antibiotika. Reningsmetoden kallas Biotic Blue och utgår […]

Självkörande poddar

sjalvkorande-poddar-framtidens-teknik

Det italienska mobilitetsbolaget Next Future Transportation Inc har utvecklat ett system med självkörande eldrivna poddar som ska kunna beställas som taxi och köra passagerare till specifika adresser. En podd rymmer 6 sittande passagerare men poddarna kan även kopplas ihop och fungera som tåg om flera personer ska till samma adress. Kan detta vara ett effektivt […]

KTH-studenter löser globalt miljöproblem

men-hjalp-av-solen-atervinns-plast

De senaste åren har de miljontals ton plast som dumpas i världens hav varje år blivit ett hett ämne i miljödebatten. Det gäller både fasta plastföremål samt mikroplaster som spolas ut i haven som resultat av den bristande sophantering som finns, särskilt runtom i Sydostasien. Det populära resmålet Bali i Indonesien är med på listan […]